Produkter

Troman Webb

Sveriges ledande förtroendevaldasystem (förtroendemannasystem) som används i omkring 200 kommuner och regioner i Sverige. Troman Webb är ett webbaserat och användarvänligt verksamhetssystem för en smidig administration och hantering av förtroendevalda, nämnder, organisationer, uppdraga, möten, arvoden och allt som rör administration i offentlig sektor.

Med över 20 år på marknaden har systemet utvecklats tillsammans med våra kunder för att vara det mest specialiserade systemet för administration och hantering av förtroendevalda/politiker i Sverige.

Troman Publik

Med webbmodulen Troman Publik publicerar ni enkelt uppgifter om era förtroendevalda/politiker, nämnder, uppdrag med mera på en publik webbplats. Vilken information som visas hanteras i Troman Web och är enkelt att skräddarsy.

Med Troman Publik har ni ett automatiserat sätt att erbjuda allmänheten, media och andra tillgång till information om förtroendevalda, dess uppdrag, kommande möten och historik som ni vill göra publikt tillgängligt. 

Troman Lön

Med Troman Lön genereras sammanställning om arvoden och ersättningar för era förtroendevalda/politiker baserat på möten och registrerad närvaro. Med systemets flexibla möjlighet att exakt anpassa beräkningarna efter era arvodesregler uppnås ett automatiserat flöde med inbyggda kontrollfunktioner för korrekta utbetalningar.

Med Troman Lön slipper ni papperslistor och tidsödande administration.

Troman Lön har färdiga anpassningar för alla större lönesystem på marknaden.

Troman Politiker

Troman Politiker är era förtroendevaldas webbtjänst/app för möteshantering. Här uppdateras personlig information, kommande möten listas på ett överskådligt sätt, dokument kan visas, närvaro kan registreras direkt av den förtroendevalda tillsammans med övriga ersättningsanspråk som exempelvis förlorad arbetsinkomst, reseersättning och diverse utlägg. Dokument, intyg och kvitton bifogas enkelt i tjänsten.

Valman

Valman är ett verksamhetssystem för en smidig planering, bemanning  och hantering av valarbetare och röstmottagare under valarbetet. Ni administrera enkelt personuppgifter, registrerar utbildningar och utlåning av utrustning, skapar listor och rapporter, bemannar vallokaler och kan registrerar närvaro samt arvode.

Troman API

Med vårt API kan Troman förse andra system med data helt automatiserat. Använd Troman Web som källa för hantering av politikerdata i organisationen och förse andra system via vårt API som behöver motsvarande data såsom exempelvis er hemsida, ert lönesystem eller system för dokument- och ärendehantering. 

Utbildning i Troman

Vår grundutbildning vänder sig till dig som antingen är en ny användare, eller för dig som behöver friska upp kunskaperna. Grundutbildningen kan sedan kompletteras med våra inriktningar:

  • Administratör (Kontoadministration & inställningar)
  • Troman Publik (Webbpublicering)
  • Troman Lön (Möten, arvode & ersättningar)
  • Troman Politiker (Självservicetjänsten)
  • Valman (Valarbete)

Vi kan också skräddarsy innehållet i en utbildning efter era egna önskemål och behov. Utbildningarna genomförs under en halv- eller heldag via webb eller på plats hos er.