Troman & Valman webb

Hälften av våra kunder kör nu webbaserat Troman & Valman, istället för ”gamla” systemen. Merparten av de som återstår kommer att kunna gå över också, under 2019.

Stora utvecklingsprojektet är fortsatt lönetransaktioner i Troman, men under våren 2019 har vi planerat att släppa och göra tillgängligt för de första kunderna.

Välkommen till vår nya hemsida!

Vi har publicerat en ny hemsida för Troman. Här kan du läsa mer om systemet och produkterna. Men också om utbildningar, användardagar och förtaget.

Hemsidan kommer framöver också att fungera som ett forum för er som kunder och oss som leverantör. Där vi kan publicera dedikerade nyheter och information som du har nytta av när du använder Troman.