Användardagar 2019

Nu är användardagarna för 2019 bokade. De hålls 11-12 september i Göteborg.

Användardagar är våra återkommande event då vi går igenom nyheter i systemen, tar fram förslag på ny funktionalitet och förändringar. Och inte minst, dagar då vi träffas och får diskutera högt och lågt med varandra.

Användardagarna samlar användare av Troman från hela landet. Små kommuner såväl som stora regioner.

Hör av dig om du vill veta mer eller anmäla dig!

Troman & Valman webb

Hälften av våra kunder kör nu webbaserat Troman & Valman, istället för ”gamla” systemen. Merparten av de som återstår kommer att kunna gå över också, under 2019.

Stora utvecklingsprojektet är fortsatt lönetransaktioner i Troman, men under våren 2019 har vi planerat att släppa och göra tillgängligt för de första kunderna.

Välkommen till vår nya hemsida!

Vi har publicerat en ny hemsida för Troman. Här kan du läsa mer om systemet och produkterna. Men också om utbildningar, användardagar och förtaget.

Hemsidan kommer framöver också att fungera som ett forum för er som kunder och oss som leverantör. Där vi kan publicera dedikerade nyheter och information som du har nytta av när du använder Troman.