Grundutbildning

Uppdaterat 170823: Sen avbokning gör att det finns en plats kvar.

Grundutbildning vänder sig dels till den som är ny i programmet. Framförallt är detta en genomgång av Troman Webb, som ju är det nya Troman-systemet. Men vi kommer också att gå igenom det ”gamla” Troman.

  • Registrering av olika uppgifter.
  • Redigering av uppdrag.
  • Utskrifter.

Utbildingen hålls i Stockholm fredag 1 september. Start klockan 9.30, slut 15.30. Priset är 4 700 SEK, exklusive moms. Priset inkluderar förstås fika och lunch.

Anmälan sker antingen via mail till info@troman.se eller genom att du ringer 031-719 40 71.