Grundutbildning Stockholm 27 mars.

Grundutbildning vänder sig dels till den som är ny i programmet. Men framförallt är detta en genomgång och uppstart av Troman Webb (samt Valman Webb), som ju är det nya Troman-systemet. Dessutom visar vi hur Troman Publik fungerar. Vi kommer eventuellt också att gå igenom delar ur det ”gamla” Troman. Utbildningen har 12 platser.

  • Registrering av olika uppgifter.
  • Redigering av uppdrag.
  • Utskrifter.

Utbildingen hålls i Stockholm tisdag 27 mars 2018. Start klockan 9.30, slut 15.30. Priset är 4 700 SEK, exklusive moms. Priset inkluderar förstås fika och lunch.

Plats: Vi hyr lokaler hos Aktiviteten AB, Kungsbron 21. Det är en kort promenad från Centralen i Stockholm.

Anmälning sker antingen via mail till info@troman.se eller genom att du ringer 031-719 40 71.  Ange gärna fakturauppgifter och önskemål kring mat.

Vi behöver din anmälning senast 12 mars, efter det datumet är anmälningen också bindande.