Grundutbildning Stockholm 16 maj

Grundutbildning vänder sig dels till den som är ny i programmet. Men framförallt är detta en genomgång och uppstart av Troman Webb (samt Valman Webb), som ju är det nya Troman-systemet. Dessutom visar vi hur Troman Publik fungerar. Vi kommer eventuellt också att gå igenom delar ur det ”gamla” Troman. Utbildningen har 12 platser.

Utbildningen passar också perfekt för er som kanske inte hade möjlighet att åka på användardagarna 2018.

  • Registrering av olika uppgifter.
  • Redigering av uppdrag.
  • Utskrifter.

Utbildingen hålls i Stockholm onsdag 16 maj 2018. Start klockan 9.30, slut 15.30. Priset är 4 700 SEK, exklusive moms. Priset inkluderar förstås fika och lunch.

Plats: Vi hyr lokaler hos Aktiviteten AB, Kungsbron 21. Det är en kort promenad från Centralen i Stockholm.

Anmälning sker antingen via mail till info@troman.se eller genom att du ringer 031-719 40 71.  Ange gärna fakturauppgifter och önskemål kring mat.

Vi behöver din anmälning senast 1 maj, efter det datumet är anmälningen också bindande.