Utbildning

Troman erbjuder utbildningar kopplat till våra produkter. Vi skiljer på våra utbildningar utifrån användargrupp, önskad nivå samt inom bas eller tilläggsmoduler. Utbildningar består av såväl teoretiska som praktiska moment (gemensamma genomgångar och enskilda övningsuppgifter) för att underlätta inlärningsprocessen. Vi går grundligt tillväga och är noggranna med pedagogiken.

Vi genomför kontinuerligt utbildningar, runt om i landet. Dels sådana som vi anordnar och tar in anmälningar till, dels på plats ute hos kunder. Den som behöver en utbildning lokalt är förstås välkommen att kontakta oss för planering och upplägg.

Grundutbildning

Grundutbildning vänder sig dels till den som är ny i programmet, men även de som fräscha upp sina kunskaper. Bland annat brukar vi gå igenom följande:

 • Registrering av olika uppgifter.
 • Redigering av uppdrag.
 • Utskrifter.

Fortsättningsutbildning

På fortsättningsutbildning går vi igenom mer avancerade funktioner i Troman. Utbildningen passar den som har jobbat ett tag med Troman. Många gånger har man redan genomfört grundutbildningen.

Bland annat brukar vi gå igenom följande:

 • Skapa wordmallar.
 • Organisationer.
 • Koppla dokument i Word & Excel.
 • Bevakningsfunktion.

Lönetransaktioner

I denna utbildning går vi igenom allt som har med registrering av möten, arvoden och ersättningar i Troman. Vänder sig framförallt till den som skall ha hand om den registreringen, samt lön/personalavdelning. Man kan vara helt ny i Troman och utan problem att hänga med. Bland går vi igenom följande:

 • Grunder i Troman.
 • Registrering av möten.
 • Registrering av arvoden.
 • Listor och etiketter.
 • Omgångar och version.