Troman & Valman webb

Över tre fjärdedelar av våra kunder kör nu webbaserat Troman & Valman, istället för ”gamla” systemen. Resten flyttar vi över allt eftersom och förhoppningen är att allt är klart under 2021.

Stora utvecklingsprojektet och framtida förslag är enklare och snabbare användarhantering, ett mer flexibelt behörighetssystem. Möjliga kopplingar till hantering av möten/närvaro från externa system (självservice, t.ex.), dokumenthantering. En hel del sådant finns redan idag med vårt web-api.