Troman & Valman lön

Numer finns vår lönemodul tillgänglig för både Troman & Valman webb. Med möjligheter att skapa lönefiler och underlag för i princip alla tillgängliga lönesystem. Kontakta oss så berättar vi mer, och visar gärna på systemets styrkor.