Valman webb

Valman webb är en tjänst för att hantera sina valarbetare, lokaler, distrikt med mera. Det ger ett smidigt verktyg att använda för att kontakta de som tidigare arbetat med valet. Och för att hålla koll på att alla roller är tillsatta, när det väl är dags.

Funktionerna är i det stora hela desamma, som de man använder i Troman webb.