Lönemodul

Tromans lönetransaktionsmodul används som ett slags försystem till kundens lönesystem. Det genererar uppgifter om arvoden och ersättningar för de förtroendevalda, baserat på möten, närvaro och registrering där. Till stora delar automatiserat och framförallt enkelt att använda.

Det är ett enkelt och felsäkert system, som många gånger tar bort behov av papperslistor och annat tidskrävande, manuellt arbete.

Tromans lönetransaktionsmodul finns för både Troman & Valman webb.