Konsultinsatser

I största möjliga mån bygger vi Troman för att det skall passa alla våra kunder. Vi vet att en funktion som behövs på ett ställe ofta kommer till användning också hos nästa kund.

Men vi bygger specifika funktioner för kunder, på konsultbasis. På så sätt kan vi implementera det som en viss kund behöver. Då har vi ännu större möjlighet att få nöjda kunder.