Produkter & Tjänster

Troman – ett effektivt hjälpmedel

Troman är ett verksamhetssystem som underlättar hanteringen av uppgifter om nämnder och styrelser och de förtroendevalda och övriga personer som ingår i dessa. Framför allt har Troman lättarbetade och flexibla funktioner för uttag av information i form av rapporter, etiketter och andra samman­ställningar.

Troman är dels ett webbaserat system där användaren loggar in på en webbsida och sköter alla sina uppgifter. Bra, tydlig design, enkla handgrepp och de funktioner som man behöver och kräver. Dessutom väldigt kostnadseffektivt.

Gamla Troman, som fortfarande finns i drift och används, är en applikation baserad på Microsoft Office och är utvecklad i Visual Basic For Application inom Microsoft Access. Troman har koppling till Microsoft Word för utskrifter av listor och etiketter. Gamla Troman finns för följande versioner av Microsoft Office: 2000, XP, 2003, 2007, 2010 och 2013.

Troman är lätt att lära och arbeta med

Troman är utformat med utgångspunkt från användarens arbetssituation. Stor vikt har lagts vid en bra och enkel hantering och användning. Det skall också vara lätt att lära sig använda Troman.

Troman är förberett för direktkoppling till webben

Troman innehåller uppgifter som underlättar direktkoppling av databasens uppgifter till webben. Man publicerar enbart det som varje person har godkänt, när det gäller adresser, telefonnummer och e-post. Man kan också publicera både foto samt personers eventuella egna hemsidor. Du kan också publicera länkar till era partiers lokala hemsidor, och till mera utförliga dokument för beskrivning av nämnder och styrelser.

Uppdatering av den publika visningen på webb görs på enstaka sekunder och knapptryck, i registret. Eller med automatisk uppdatering varje dygn, om du så önskar.

Några av Tromans styrkor

  • Dels finns ett antal standardrapporter. Men framförallt kan du i Troman Webb själv bygga dina rapporter – vad de skall innehålla och hur de skall sortera.
  • Enkel koppling till Internet för att presentera aktuell information om vilka som sitter i olika nämnder.
  • Kraftfullt system för att söka och hitta personer, med flera olika urvalskriterier.
  • Koppling till alla de vanligaste lönesystemen, för enkel hantering av arvoden och ersättningar till de förtroendevalda (gäller än så länge gamla, Access-baserade Troman).
  • Lätt att kunna ta fram gratifikationsgrundande uppgifter.
  • Kraftfullt system för hantera personer med olika uppdrag i nämnder, där det är lätt att förlänga uppdragen i en nämnd vid ny mandatperiod eller avsluta en nämnd, eller avsluta en persons uppdrag.
  • Bra support, vi sätter alltid kunden i fokus. Med god service och snabba svar.