Om oss

Vi är ett litet företag, men vår marknad är stor, geografiskt sett. Troman AB är ett privatägt aktiebolag med hög kompetens och kunnande inom system och tjänster för hantering av förtroendevalda och informationshantering. Med vår produktutveckling, där kunderna själva styr mycket av vad som händer, kan Troman AB erbjuda ett av marknadens bästa och modernaste system.

Kompetens

Hos Troman AB finns hög kompetens inom produktutveckling, försäljning, utbildning och kundsupport. Troman ABs konsulter har kompetens inom verksamhetsutveckling, införande av system och olika former av analys- och utredningsarbete och stödjer uppdragsgivare med att finna balans mellan teknik, medarbetare och processer.

Med våra konsulter blir vi dessutom mindre sårbara, då vi får en bred kompetens och tillgång till flera medarbetare.

David Landerin David Landerin
VD, ägare & säljare.

David har en bred erfarenhet inom försäljning, utbildning och projektledning. Han har varit med från starten av Troman AB, när vi tog över från tidigare ägare och grundare av Troman-systemet.

031-719 40 71
david@troman.se

Henrik Jernevad
IT-arkitekt & programmerare – inhyrd konsult.

Henrik har i flera år varit den som konstruerat och utvecklat modulen Troman Publik. Henrik, som är konsult för Troman AB, har bred erfarenhet och har till på köpet utvecklat ett bra sinne för tjänsten Troman och dess användare.