Användardagar 2019

Nu är användardagarna för 2019 bokade. De hålls 11-12 september i Göteborg.

Användardagar är våra återkommande event då vi går igenom nyheter i systemen, tar fram förslag på ny funktionalitet och förändringar. Och inte minst, dagar då vi träffas och får diskutera högt och lågt med varandra.

Användardagarna samlar användare av Troman från hela landet. Små kommuner såväl som stora regioner.

Hör av dig om du vill veta mer eller anmäla dig!