Troman & Valman webb

Nu har vi startat upp ungefär 40 databaser med framförallt Troman webb-konton, men också några Valman webb. Rent tekniskt och praktiskt flyter allt på väldigt bra (ta i trä) och såvitt vi vet är kunderna till väldigt stora delar, nöjda med systemen.

Höstens och vinterns stora projekt är att köra klart utveckling för lönetransaktioner i Troman webb. Vi har bra koll på vad som skall göras, nu är det ”bara” att göra och testa det. Mer info kommer allt eftersom.