Troman Access

Det ursprungliga Troman-programmet. En installerad programvara som har dels databas och andra gemensamma filer på server hos kund. Dels klienter/användarinstallationer.

Troman är ett pålitligt och bra program för att hantera förtroendevalda och alla uppgifter som hör därtill. Mängder av funktioner, i många fall föreslagna av våra användare.

Kräver MS Office inklusive Access.