Lönemodul

Tromans lönetransaktionsmodul används som ett slags försystem till kundens lönesystem. Det genererar uppgifter om arvoden och ersättningar för de förtroendevalda, baserat på möten, närvaro och registrering där.

Det är ett enkelt och felsäkert system, som många gånger tar bort behov av papperslistor och annat.

Tromans lönetransaktionsmodul finns i nuläget enbart till ”gamla” Troman. Utveckling sker just nu också för det webbaserade Troman. Planerad release under 2019.